Eticky hackujeme

Chránime pred odpočúvaním

Školíme

Eticky hackujeme

Chránime pred odpočúvaním

Školíme

S ČÍM POMÁHÁME

EO SECURITY s.r.o. je nezávislá konzultačná spoločnosť pôsobiaca v oblasti bezpečnosti. Poskytujeme dve hlavné služby: ofenzívnu IT bezpečnosť a ochranu informácií. Navyše ponúkame naše odborné znalosti vo forme školení a poradenstva. Obráťte sa na nás ohľadom vašich bezpečnostných otázok.

Penetračné testovanie infraštruktúry

Penetračné testovanie webových aplikácií

Skenovanie zraniteľností webových aplikácií a internej infraštruktúry

Testovanie pomocou metód sociálneho inžinierstva

Konzultácie IT bezpečnosti

Vyhľadávanie odposluchov

O NÁS

EO SECURITY s.r.o. je nezávislá česká spoločnosť s transparentnou vlastníckou štruktúrou. Od roku 2016 pôsobíme v odboroch ofenzívnej IT bezpečnosti a ochrany informácií. Vďaka nášmu tímu expertov v uvedených oblastiach, ktorých hranice sa nutne prekrývajú, poskytujeme klientom komplexné služby. Od analýzy a testovania existujúceho zabezpečenia až po návrh a realizáciu nového riešenia.

Orientácia na zákazníka

Naše služby sú adaptované na špecifické potreby našich klientov. Všetky naše bezpečnostné odporúčania sú navrhnuté presne tak, aby bola v súlade s vašou firemnou kultúrou za účelom dosiahnutia najlepších možných výsledkov.

Orientácia na kvalitu

Pri vykonávaní bezpečnostných auditov je naším cieľom poskytovať služby o čo najvyššej kvalite. Preto venujeme čas nielen projektom samotným, ale aj ďalšiemu vzdelávaniu, priemyselným certifikáciám a neustálemu zlepšovaniu nášho know-how.

NAŠE CERTIFIKÁTY

REFERENCIE

Vzhľadom na osobitný charakter nášho oboru podnikania a NDA nezverejňujeme mená našich klientov. Nižšie uvádzame odbory, v ktorých naši klienti pôsobia:

Priemysel

Financie

Informačné technológie

Doprava a logistika

Zdravotníctvo

Realitné a developerské služby

Poradenské služby

E-commerce

KONTAKT

EO SECURITY s.r.o.
Bratislava, Karadžičova 7244/8A, 821 08
Brno, Lidická 2006/26, 602 00
Praha, Na Strži 1702/65, 140 00
+421 918 270 175
+420 515 906 006
+420 277 771 272

Kancelária Bratislava

Kancelária Brno

Menu